அறம்

அறம்

 ‘அறம் செய்ய விரும்பு’ என்ற ஔவையார் கூற்றின் அர்த்தமென்ன? அறம் என்றால் சாதாரணமாக சொல்லப்படும் தர்மம் (ஈதல்) மட்டும் அல்ல. செய்பவர் செய்யப்படுபவர் இருவருக்குமே மகிழ்வைத்தரும் செயல்கள் சமூக நலனையும் ஏற்படுத்துமாயின் அதுவே அறம்.

பசிப்போருக்கு முடியக் கூடியவரால் உண்டி தருவதும் கற்க விரும்பும் சரியான சீடனுக்கு தகுந்த ஆசிரியன் கற்பிப்பதும் அறம். போர்க்களத்தில் எதிரியைக் கொல்லாமல் யுத்தம் முடியும் என்றால் அதனைச் செய்வதும்,  காயப்பட்டவன் வெளியேற அனுமதிப்பதும், எதிரி சமாதானத்திற்கு வந்தால் ஏற்பதும் செய்த குற்றத்திற்கு மன்னிப்பு கோரினால் ஏற்று பகைமை பாராட்டாமல் இருப்பதும் அறம். எதிரியாயினும் உன்னிடம் பேச வந்தால் உபசரிப்பதும் முறையான அழைப்பை ஏற்பதும் அறம். குடும்ப நலனுக்காக கணவன் மனைவியிடையே விட்டுக் கொடுப்பதும் நல் அறமே. இவை யாவும் இரு பக்கமும் மன நிம்மதி தருவதுடன் சமூக நலனையும் மேம்படுத்தும். நமது இதிகாசங்கள் ஆன மகாபாரதம், இராமாயணம் இரண்டிலும் இவை விரிவாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன.

மேற்குலகில் (நாம் இப்போ அங்குதான் வாழ்கின்றோம்) செய்த தவறுக்கு மனவருத்தம் (saying sorry or expressing regret) சொன்னால் ஏற்று மன்னித்து மறந்துவிடும் மிகச் சிறந்த விழுமியம் உண்டு. ஆழ்ந்து யோசித்தால் அவர்கள் பொருளாதாரத்தில் மேலோங்கி இருப்பதற்கு அவர்களின் இத்தகைய மனப்பாங்கு துணையிருக்கிறது என்பது தெரியும். கோபங்கள் மனஸ்தாபங்களை வைத்திருப்பது, அதனைச் இரை மீட்டு வளர்ப்பது, அவர்கள் ஆரோக்கியத்திற்கும் நல்லதல்ல, பொருளாதார முன்னெடுப்புக்கும் நல்லதல்ல. சிறப்பாக சிந்திக்கவும் திறனாக செயல்படவும் தடையாக இருக்கும். அதனால் பெறுபேறும் குறைந்தளவிலேயே இருக்கும். கோபத்தை ஏற்படுத்தும் தவறைச் செய்தவரும், மனவருத்தம் தெரிவிப்பதன் மூலம் தன் தவறுக்கான எதிர்வினையின் தாக்கத்திலிருந்து விடுபடுகிறார்.  Bible மேற்கு நாட்டவரின் முதன்மையான போதனை நூல். அங்கு சமூக நலனைப் பற்றியே அழுத்தம் உள்ளது. ‘அயலவனை நேசி’, ‘இடது கன்னத்தில் அறைந்தால் வலது கன்னத்தையும் கொடு’ என்றிருப்பவை அதற்கு உதாரணங்கள். மனவருத்தம் தெரிவிப்பதென்பது இவற்றின் அடிப்படையிலிருந்து எழுந்த ஒரு விழுமியமே  (எமது சமய நூல்களிலும் இவையுண்டு எனிலும் ஆன்மீக ஈடேற்றத்திற்கே அழுத்தம் அதிகம்). மன்னிப்பு கோரல் (மனவருத்தம் தெரிவித்தல்) மன்னித்தல் இரண்டும் அறச்செயலின் முக்கிய நிலைகள். நாகரீகத்தின் பலமான தூண்கள்.

அறத்தினூஉங் காக்கமும் இல்லை அதனை
மறத்தலின் ஊங்கில்லை கேடு -திருக்குறள் —                                                              –அதிகாரம்  அறன் வலியுறுத்தல் குறள் 32

அறம் செய்வதை விட நன்மையும் இல்லை. அதைச் செய்ய மறப்பதைவிட கெடுதியும் இல்லை                                                                                                                –சாலமன் பாப்பையா உரை

அழுக்கா றவாவெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும்
இழுக்கா இயன்ற தறம்    —                                                                                                 அதிகாரம்  அறன்வலியுறுத்தல் குறள் 35

பொறாமை, ஆசை, சினம், கடுஞ்சொல் ஆகிய இந்த நான்கு குற்றங்களுக்கும் இடங்கொடுக்காமல் அவற்றைக் கடிந்து ஒழுகுவதே அறமாகும்.   —- மு.வ. உரை

அறத்தை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் எனப் பல பாடல்களில் வெளிக்கொணர்ந்துள்ளார் தமிழ் சித்தர், நாயனார் திருமூலர். அறவழி வாழ்வதே இறைவனை அடைவதற்கான முதல் படி என்று செப்புகிறார் அவர்.

அறம் அறியார் அண்ணல் பாதம் நினையும்
திறம் அறியார் சிவலோக நகருக்கு
புறம் அறியார் பலர் பொய்மொழி கேட்டு
மறம் அறிவார் பகை கேட்டு மன்னிநின்றாரே

அறத்தை நினையாதவர் சிவபெருமானது திரு வடியை நினைக்கும் முறையையும் அறியாதவரேயாவர். அதனால் அவர் சிவலோகத்தின் அருகிலும் நெருங்குதல் இயலாது. (நரகமே புகுவர் என்பதாம்) தம்மோடொத்த அறிவிலிகள் பலர் கூறும் மயக்க உரைகளைக் கேட்டு, அவற்றின்வழி நின்று பாவங்களைச் செய்பவர் கட்கு அப்பாவமும் பொருளைக் கொடுத்தல் மீட்டல்களால் பலரிடத்து உண்டாகும் பகைகளுமே எஞ்சுவனவாம்.

அது இருக்கட்டும், அதென்ன ‘விரும்பு’ என்று சொல்லியிருக்கிறார்? ஒன்று விரும்பியதையே எவரும் செய்ய நாடுவர் என்பதாலும், மற்றது விரும்பினாலேயே மனதளவில் அது வந்துவிடும் என்பதாலேயுமே(சில நேரங்களில் செய்ய முடியாமல் இருந்தாலும் கூட).   மேலும் சொன்னால் விரும்புதல் இச்சா சக்தி. கிரியா சக்திக்கு அதுவே முதற்படி. எண்ணத்தைத் தொடர்ந்தே செயல் வருகிறது. விரும்பு என்பதில் நினை; எண்ணு என்ற அறிவுறுத்தல் அடங்கி உள்ளது.  செய்ய விருப்புதல் நல்ல நிலைப்பாடு. அதனைச் செய்தல் வலிமையான விளைவைத் தரும்.

 

CHANAKYA THE ADMINISTRATOR

CHANAKYA

CHANAKYA THE ADMINISTRATOR

CHANAKYA was a great teacher and philosopher who developed into a king maker and a royal adviser who could address and remedy any adverse political situation or management problems. He wrote the ancient political book called the Arthashastra, which could serve as a code of conduct for any ruler desiring solid, good governance. As such, he is considered as the man who led the way in the field of political science and economics in India. He can be described as Chanakya the administrator. In some instances he is referred by the names of Kautilya and Vishnugupta of which the former probably depicts his sub-cast.

There isn’t much recorded historical information about Chanakya. But there are some different types of legendry accounts of him.  In Mahavamsa, a Buddhist literature and Parishistaparvan, a Jain literature we find fairly parallel descriptions.

What is common in these is that Chanakya was born in a Bramin family with a canine tooth. The canine tooth was (may be still is) regarded as a mark of Royalty, conveying that the possessor would one day be a king. His mother cut off this tooth out of her anxiety that her son would one day leave her. This plus little twisted legs gave Chanakya an ugly appearance. One day Chanakya went for an alms giving ceremony for Bramins organized by king Chandananda. Seeing his ugly appearance the king turned him away. It angered Chanakaya who tore off his holy thread (which all Brahmins wear) and openly cursed the king. The king ordered his arrest. Chanakya befriended the king’s son and correctly judging his character, in eloquently logical language instigated him to seize the throne. The king’s son was taken up and with his help Chankya fled the palace secretly.

Chanakya then made a lot of money, mainly in the form of Gold coins. On his travels he once came across a group of children playing. One boy who was playing the role of king particularly impressed Chanakya who saw in him the characteristics of an ideal emperor. That boy, Chandragupta by name, happened to be from a royal family who was adopted by a hunter after his father was killed in an uprising. Chankaya met the foster father, told him that his ‘adopted’ son is talented and he would like to teach him some trade. He paid the father in gold coins and took the boy with him.

 

Chanakya liked this boy in preference to Prabbata, King Chandanada’s son whom he had befriended while escaping the palace, where he was ordered to be arrested. And indeed this boy Chandragupta (which was his name) proved to be really having the mind set of an emperor. Together Chanakya and Chandragupta made an ideal Guru-Disciple team. Endeavoring jointly they assembled an army and invaded Chandanada’s kingdom. They targeted the palace straight away but lost severely.  They made a second try. This time starting from the periphery of the kingdom and progressing forward over a telescoped period of time, in a carefully designed manner. Chandananda was killed and Chandragupta throned, who in time came to be known as Chandragupta Maurya.  Chanakya prevailed on Chandragupta as well as his son Bindusara. Chanakya had been their Royal ‘Guru’ and his nurturing and coaching of them had a threefold approach; ruthless in acquiring rulership, asserting that rulership among all fellow royal members and giving a welfare and firm governance to the subjects. He helped them master all the territory between the eastern and western sea of India, destroying all the kings and nobles of the countries in between. Chanakya thus by mere strength of his political skills established the Maurya Empire. Chanakya remained a great administrator till he died. Besides the treaty of ‘Arthashastra’ formulated by Chanakya, all his policy based on experience, knowledge and ideas are put up as ‘Chanakya Neethi’. It is beneficial for all who want to learn and excel in whatever field they are. The basics of his teaching has been: ‘lust, anger, greed, flavor, makeup, entertainment, having desire for non human animal product deviates you from peak performance. These things should be abandoned in the process of perfectness, imbibed from nature; strived at’ —

BUDDHA, THE ENLIGHTENED

BUDDHA, THE ENLIGHTENED

The religion Buddhism was founded on the teachings of Buddha, the enlightened. He is known as Gautama Buddha. The name given to him by the Parents however is Siddhartha. His period is between the 6th and the 5th century B.C. (before Christ –quiz – When was he born 5th or 6th century?)

Gautama was born in Lumbini which is present day Nepal.  His father is king Suddhodana who ruled from Kapilavastu and his mother Maya died soon after giving birth to Siddhartha. Siddhartha got married to Yashodara and had a son by the name of Rahula.  He was raked with deep dissatisfaction on seeing people suffering. So he left the palace and went out in disgust; an act which we can equate to renouncing earthly life.

He spent many years engaging other thinkers and practicing austerities, and meditating. He got enlightenment while meditating under a Pipal tree (Ficus religiosa; sacred Fig tree) at Budhagaya, a place found in the state of Bihar in India. Thereafter he came to be known as the Buddha which means the ‘enlightened one’.  He travelled many places teaching and dispelling people’s ignorance. His teachings and ‘arguments’ are rationalistic and can be termed scientific.

The gist of his teachings is diagnosis and cure for human suffering. He speaks of four noble truths:

 1. There is suffering.
 2. It has a cause
 3. It can be removed.
 4. The way to remove is following an eight-fold path. Viz
 • Middle path between extreme indulgence and extreme asceticism.
 • Right view.
 • Intention
 • Speech
 • Action
 • Livelihood
 • Effort
 • Mindfulness and concentration.

The Buddha accepts transmigration (rebirth) and karma but rejects the idea of ‘Soul’. He says that the ultimate goal of following rightful path of life is the extinction of desire, attachment, greed, hatred, ignorance and sense of ego. This results in the state of ‘Nibbana’; riddance of all sufferings. The serene posture of the Buddha is a body language of this state.

Buddha was pragmatic and understood the common man. To them he offered a code of conduct for virtuous living and social ethics. There is emphasis on non-violence in these. He advocates a middle path for the common man, neither extreme indulgence nor too much restrain.

When the Buddha spoke everybody listened. Many kings got inspired by his ideas and among them emperor Ashoka, who spread Buddhism to Srilanka, is noteworthy.

Dr Nithiananthan (Eye surgeon)’s addition:

Lord Buddha’ Darmakaya meditation a modification of Vipasanna meditation where the mind is focused at the Center of the body which is two fingers width above the navel. At the same time controlling all senses as in Gnana yoga and keeping the mind in the present moment.   The only bit of yoga is the lotus position

As you may know there is no God or soul in Buddhism. Only one’s conscience and karma that move from body to body in re birth. Unlike in our religion where it’s soul and karma passing on in reincarnation.

It is easy to practice at a Sanyasi stage and the other three stages are preparatory stage  to achieve this stage

Nithi

Ponnampalam.Santhirasekari – பொன்னம்பலம். சந்திரசேகரி

Santhirasekari Aiya

Mr. P. Santhirasekari (பொ. சந்திரசேகரி, Ponnampalam Santhirasekari) led a life of ‘KARMAYOGA’. He became a teacher at Periyakulam and made his mark by his efficiency. He bought up 10 children empowered them and stood them worthy in the society. He was not just an executive of the teacher’s Union but a person who continuously laboured to raise it to higher level. He gave strength to the agricultural cooperative society of Nedunkulam. He was a political force who could compel the elected leaders. He was an ever available social counselor. In rendering help he was unselfish. The Tamil culture ‘VIRUNTHOMPAL’ embedded in the Holy Thirukkural was a norm at his home such that for all people known to him his house was a transit lounge. He lived for Tamil community in his own right. He was a friend philosopher and guide to me and many. Perhaps the most recognized senior citizen of my time, he was called and referred to as சந்திரசேகரி ஐயா or simply ஐயா by one and all. He life is an example for others to live their life usefully. தமிழுக்காய் வெண்கலக் குரல் ஒலித்திட தன்னலம் கருதாது வாழ்ந்த தலைவன்.

My salutation in his கல்வெட்டு

பெரியகுளத்தின் நீள்நிழல் – சந்திரசேகரி

புதிதாக வாங்கிய பளிச்சிடும் அங்கி
மிகத் தரமான நூலினால் இழைக்கப்பட்டது
பயனாளர் தரமும் தகுதியும் அறிந்து
சரிகையும் சேர்த்து அவருக்கென்றே
சாமனியது போல் புதுவருடம் பொங்கல்
பிறந்தநாள் என்று மட்டுமில்லாமல்
ஆண்டுகள் தலைமுறையும் தாண்டி
பண்டிகைகள் கொண்டாட்டம் யாவற்றிற்கும்
ஈற்றுவரை பயன்பட்டு இன்னும் ஏதும்
உண்டோ எனத் தேடியும் நினைக்க
ஏதும் தோன்றாத நிலையிலேயே இனி
இது வேண்டாம் என்றே களையப்பட்டது.
இதுதான் சந்திரசேகரி அய்யா !

அவர் ஆர்த்த பிறவி எடுத்த நாள்முதல்
ஆற்றாத கருமம் நாமறிந்ததில்லை
கமம் கல்வி என்று நிறைந்து வாலிபத்தில்
பெற்ற தகைமை தம் தனிக் குடும்பத்திற்காகவன்றி
வைகயத்திற்கே அர்ப்பணித்த பெருந்தகை
கைப்பிடித்த கன்னிகைக்கு நிறைவாழ்வு
சுற்றத்திற்கு உற்றவேளையில் உறுதுணை
யாவர்க்கும் இவற்றை விஞ்சும்
சிகரம் வைத்தாற்போல் சேவை
தமது பூவுடல் தாங்குமளவும் தந்து
இனியேதும் இல்லை என்ற நிலையில்
அதற்கு மேலும் பயனில்லை என்றே
துறந்தார் தம் உடலை நாம் துன்புறவே !!

அவர் சொல் எமக்கு சிறந்த கல்வி
அவர் செயல் என்றும் எமது சீர்
அவர் சிறப்பு எமக்கு என்றும் மதிப்பு
அவருடனான காலம் அழியாத கோலம்
அவர் வாழ்வோ யாவர்க்கும் வழிகாட்டி !!!

நகுலேஸ்வரன்
வவுனியா இந்துக் கல்லூரி முன்னாள் ஆசிரியர்

Excel our Diaspora

Excel our Diaspora!
ஓயுதல் செய்யோம், தலை சாயுதல் செய்யோம்
உண்மைகள் சொல்வோம், பல வண்மைகள் செய்வோம்
நீதி நெறி நின்று பிறர்க்குதவும்,
நேர்மையர் என்று பெயர் எடுப்போம்
கட்டுப்பாட்டுடன் நடந்து கண்ணியம் காப்போம்
செல்லும் இடமெங்கும் துலங்கவே
பரப்புவோம் நல்லெண்ணமே

Oyuthal Seiyom— We will persevere without taking things for lost. We may be stripped of our belongings, our dwelling place, wealth, and sometimes even loss of loved ones. But we will live and continue to come up energetically.
Thalai saiyuthal Seiyom — will not bow our heads – ie will not accept defeat which may come to us temporarily. Ups and downs are cyclic. We could be down by circumstances but keep our shoulders and head erect to come up again. (மலையே வந்தாலும் தலையேதான் தாங்க வேணும்)
Unmaikal Solvom — we will tell the truth — ie uphold Sathiya
Pala Vanmaikal Seivom — vanmaikal is Vallamaikal—ie We will achieve – do great things
Neethi Neri Ninru Pirarkuthavum Nermaiyar Enru Peyareduppom – We will establish ourselves as one people who stand by justice in helping others. ie We’ll help others but in that process be assisted by our sense of just and reason.
Kattuppaddudan Nadanthu Kanniyam Kaappom — There will be discipline in our behaviour, with decency preserved. ie We’ll be polite and well behaved.
Sellum Idamengum thulangavE– To brighten the place wherever we dwell
Parapuvom nalleNnamE – We will spread good will. ie Our honest and good intentions be let known by our actions irrespective of where we are.